DMV 11 – ENEBOLIG

DMV 11 – Enebolig | 2019

Avd. for interiørarkitektur– og design: Fargesetting, flate– og materialvalg, utførelse– og materialsammensetning i kjøkken.

Oppdragsgiver: Privatkunde

Foto: Boligkonsulentene AS