Interiørarkitektur– og design

600x600_2

Vår avdeling for interiørarkitektur– og design bistår med å løse utfordringene ditt prosjekt har å by på. Vi jobber ut materialforslag og fargepalett som både komplementerer og utfordrer. Vi utarbeider møblerings– og belysningsplaner, møbelforslag og visualiseringer. Oppussings– og fornyingsprosjekter, ny bolig, næring og fritidsbolig – velkommen til oss med ditt oppdrag.

 

Fokus på mennesket er vår grunnstein for god interiørarkitektur. Vi skaper løsninger tilpasset folks hverdag, livssituasjon og fremtidsplaner. Kunnskap, kreativitet og kvalitet er våre byggesteiner for å utvikle gode prosesser og gjennomførte konsept tilpasset hvert unike prosjekt. Vi utfordrer, tilpasser og er ikke redde for å tenke verken nytt eller tradisjonelt.

 

 

VI TILBYR

Møbleringsplan

Belysningsplan

Innredningsdesign (rom, installasjon og spesialløsninger)

Skisser

Perspektiver

Fotorenderte bilder

Collage

Moodboard
Mixed media

Fysisk og digital fargepalett m/u maleplan
Fysisk og digital material– og tekstilcollage

Skriftlig underlag til tilbydende– og utførende fag

Innkjøp og innhenting av priser

Møbel– og belysningsforslag samt annen utsmykning
Sluttstyling

 

PAKKER OG PRISER

Meet&Greet

1890,- inkl. mva
  • Inntil én times interiørveiledning med interiørarkitekt/designer med fokus på det du har mest behov for å komme i gang med i ditt prosjekt. Ved omfattende oppdrag benyttes denne pakken til ovennevnte, samt som et kartleggingsmøte som setter rammene for veien videre. .

On the spot

3890,- inkl. mva
  • Inntil to timers interiørveiledning på stedet med interiørarkitekt/designer. Du velger hva som skal fokuseres på, være seg konkrete fargeforslag– og sammensetninger eller andre generelle prinsipper for å løfte interiøret. Oppdragsgiver står selv ansvarlig for innhenting av materialprøver og det som skal vurderes. Vi har med fargevifter– og kart, samt måleutstyr. Oppdragsgiver noterer selv og det foreligger ingen fysisk leveranse fra oss.

Start-up

9990,- inkl. mva
  • Befaring/interiørveiledning som resulterer i en skriftlig– og visuell rapport. Med denne pakken kommer du et godt stykke på vei med gode prinsipper for de løsninger og fargevalg som er riktige for ditt prosjekt. Rapporten fungerer som underlag og arbeidsdokument for prosessen videre.

Step–up

18000,- inkl. mva
  • Dette er en utvidet «Start–Up»–pakke med mulighet til å gå mer i detalj i de segment av boligen det jobbes med, enten det gjelder ny innredning, belysningsplan, møbleringsforslag eller fargesetting.

Timepris

1000,- eks. mva
  • Alle oppdrag er av forskjellig art og størrelse og krever derfor tilpassede tjenester og løsninger. Vi skreddersyr ethvert prosjekt opp mot oppdragsgivers ønsker og behov. Ut over pakkeløsningene våre har vi en timepris. Ta kontakt hvis du ønsker at vi timeestimerer ditt prosjekt.