INTERIØRARKITEKTUR– OG DESIGN

Vårt interiørstudio bistår med å løse utfordringene ditt prosjekt har å by på. Vi jobber ut materialforslag og fargepalett som både komplementerer og utfordrer. Vi utarbeider møblerings– og belysningsplaner, møbelforslag og visualiseringer. Oppussings– og fornyingsprosjekter, ny bolig, næring og fritidsbolig – velkommen til oss med ditt oppdrag.

 

Fokus på mennesket er vår grunnstein for god interiørarkitektur. Vi skaper løsninger tilpasset folks hverdag, livssituasjon og fremtidsplaner. Kunnskap, kreativitet og kvalitet er våre byggesteiner for å utvikle gode prosesser og gjennomførte konsept tilpasset hvert unike prosjekt. Vi utfordrer, tilpasser og er ikke redde for å tenke verken nytt eller tradisjonelt.

 

 

VI TILBYR

Møbleringsplan

Belysningsplan

Innredningsdesign (rom, installasjon og spesialløsninger)

Skisser

Perspektiver

Fotorenderte bilder

Collage

Moodboard
Mixed media

Fysisk og digital fargepalett m/u maleplan
Fysisk og digital material– og tekstilcollage

Skriftlig underlag til tilbydende– og utførende fag

Innkjøp og innhenting av priser

Møbel– og belysningsforslag samt annen utsmykning
Sluttstyling

PAKKER OG PRISER